AnssiAura Politiikkaa valtuutetun näkökulmasta.

Vihreät tyytyväisiä saavutettuun neuvottelutulokseen

Vantaan talousarvioneuvottelut saatiin päätökseen puolen yön jälkeen. Neuvottelut kestivät 14 tuntia. Meille vihreille neuvottelut tuottivat erityisen ilahduttavan neuvottelutuloksen! Meille erityisen tärkeitä asioita oli lastensuojelun määrärahojen nosto, subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palautus, sisäilma-asioiden kuntoon saattaminen sekä hiilineutraalin Vantaan luominen. Korostan kuitenkin, että jokaiseen päätökseen tarvittiin yhteistyötä yli puoluerajojen. Kiitos siis paremman Vantaan luomisesta kuuluu vihreiden luottamushenkilöiden ja aktiivien lisäksi myös muiden puolueiden edustajille, jotka näkivät alla olevat asiat tärkeiksi! Totean myös sen, että ilman lukuisia meitä äänestäneitä ihmisiä emme olisi saaneet useita kuntavaaliohjelmamme tavoitteita läpi. Kiitos.

 

Neuvotteluissa sovittuja asioita:

 

1. Lastensuojeluun lisärahaa 200 000 euroa. Lisäksi saimme tekstilisäyksen: "Laaditaan lastensuojelun selvitys yksityiskohtisista toimenpiteistä lautakunnan kautta kaupuginhallitukseen tammikuun lopulla 2018. Määräraharesurssit esitetään silloin."

 

2. Jokaiselle lapsella palautettiin oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. 1,08 Miljoonaa euroa: " 1.8.2018 alkaen jokaisella vantaalaisella lapsella on oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. 0,780 milj. euroa toimintamenoihin ja 0,3 milj. euroa sisäiseen vuokraan."

 

3. Vantaasta tehdään hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä: "Hiilineutraalin Vantaan tiekartta laaditaan vuoden 2018 aikana."

 

4. Vantaa panostaa sisäilma-asioiden korjaamiseen: "Varataan sisäilmaongelmien + 0,5 milj. euroa kaupunginhallituksen myöhemmin kohdentamissa sisäilmatyöryhmän esittämiin tarpeisiin. Tilakeskuksen tulosalueen talousarvio kohtaan kirjataan, että määrärahaa on yhteensä 1,8 milj. euroa. Sisäilmakorjauksiin kohdennetaan investointosassa 2,7 milj. euroa, jolloin tilakeskuksen työhjelmassa 2018 sisäilmakorjauksiin varattava taso on 5,0 milj. euroa."

 

5. Elmo-liikuntapuistohanke nytkähti eteenpäin.

"Toukokuun 2018 loppuun mennessä tehdään selvitys millä edellytyksillä ja aikataululla voitaisiin käynnistää Elmo-urheilupuiston toteuttaminen. Osana tehtävää selvitystä arvioidaan mm. koillisvantaan uimahallin ja jäähallin toteuttaminen sekä kartoitetaan yksityisiä kumppaneita hankkeille."

 

6. Kolmiportaisen tuen toimivuudesta laaditaan selvitys.

"Erityisopetuksen uudistuksesta, tukitoimien riittävyydestä ja kolmiportaisen tuen toimivuudesta Vantaalla laaditaan riippumaton selvitys vuoden 2018 aikana, varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa."

 

Lisäksi useita merkittäviä tekstimerkintöjä:

 

- ”Joukkoliikenteen palvelukyvyn parantamiseksi päätetään pikaraitiotien yleissuunnitelman laatimisesta välille Mellunkylä – Hakunila – Tikkurila – Aviapolis. Tämä tehdään yleiskaavatyön yhteydessä."

 

- ”Kaupunki huomioi pienten liike- ja toimitilojen rakentamistarpeet osana alueellisen elinvoiman vahvistamista yleiskaavoituksen yhteydessä sekä kaupunginosakeskusten asemakaavamuutosten yhteydessä”

 

- ”Kotoutumisen onnistuminen ja segregaation ehkäisy Vantaalla varmistetaan” Myös asianuro 116.

Korvataan TA-kirjan s. 5 tekstin loppuun: ”Kaupungin toimialat toteuttavat ja sovittavat yhteen toimenpiteitä segregaation eli alueellisen eriarvoistumisen ehkäisemiseksi TS-kaudella.”

 

- "Pyritään parantamaan lastentarhanopettajien vakanssien täyttöastetta ja vähentämään henkilöstön vaihtuvuutta."

 

- "Elinkeinopolitiikassa erityisenä painopisteenä kiinnitetään huomioita Vantaan kansainväliseen houkuttelevuuteen."

 

- "Vuoden aikana kokeillaan muutamassa rekrytoinnissa ns. anonyymia rekrytointia."

 

- "Laajennetaan maksuton ehkäisy alle 20 vuotiaisiin vuonna 2018 ja selvitetään maksuttoman ehkäisyn tarjonta alle 25-vuotiaille.

 

- " Vammaisten palveluasumisen nykytilasta ja vaihtoehdoista laaditaan valtuustolle selvitys vuoden 2018 aikana."

 

- ”Sisäilmaviestintä on avointa, selkeää ja oikea-aikaista”

 

- "Sivistystoimi pyrkii lisäämään perusopetuksen koulupsykologien määrää asteittain thl:n suosituksen mukaiselle tasolle taloussuunitelmakauden aikana."

 

- "Positiiviseen erityiskohteluun osoitettu määräraha kasvaa TS kaeudella merkittävästi ja kohdentuu vaikuttavsti."

 

- "Håkansbölen kartanon käyttö on määritelty ja kunnostus lähtenyt käyntiin."

 

- "Tavoitteena on, että ammatillisen koulutuksen keskeyttämisprosentti pienenee nykyisestä. Tavoitteen saavuttamiseksi panostetaan oppilaanohjaukseen, tuodaan erityisnuorisotyöntekijöitä oppilaitoksiin, tunnistetaan varhain keskeytymiseen johtavia tekijöitä ja puututaan niihin nopeasti."

 

- "Viherkompensaatiomallin käyttöönottoa arvioidaan."

 

- "Vuonna 2018 jatketaan lähimetsien teemavuotta painottaen pikku soihin ja korpiin. Vuoden 2019 teemavuodeksi valmistellaan ötököiden teemaa."

 

Tässä omasta mielestäni merkittävimmät sovitut muutokset. Listalla siis yhdessä ryhmien välillä sovittuja muutoskohtia. Tosin yllä olevista useimmat sovitut asiat ovat vihreiden kuntavaaliohjelman mukaisia tavoitteita tälle kaudelle.

http://www.vavi.fi/kuntavaalit-2017/kuntavaaliohjelma-2017/

 

Tästä on mainio jatkaa kohti 13.11. pidettävää valtuuston budjettikokousta, jossa yllä olevat asiat lopullisesti päätetään.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat