AnssiAura Politiikkaa valtuutetun näkökulmasta.

Kuntalaisen rajoitettu tiedonsaanti

Kuka oikeasti omistaa kuntien ja kaupunkien omistamat yhtiöt?

Tiesitkö veronmaksajana, että olet osaomistaja kaikissa kaupungin tai kunnan omistamissa yhtiöissä? Tarkalleen ottaen sinun ei tarvitse edes olla "veronmaksaja", sekin riittää, että asut jossakin kunnassa tai kaupungissa.

Kuka sitten saa päättää ja kenellä on oikeus tietää näiden yhtiöiden tekemistä päätöksistä?

Tällä hetkellä omistaja eli kuntalainen tai kuntalaisen vaaleilla valtuuttama valtuutettu ei saa kaikkea tietoa yhtiöiden tekemistä päätöksistä, puhumattakaan, että voisi suoraan vaikuttaa yhtiöiden päätöksentekoon.

"Kuntalain 43§

Tietojensaantioikeus

Luottamushenkilöllä on oikeus saada kunnan viranomaisilta tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, joita hän toimessaan pitää tarpeellisina, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu."


Valtuutetun yksi tärkeimmistä tehtävistä on vastata kunnan taloudesta ja sen suunnittelusta. Hyvää taloudenpitoa on myös ymmärtää mitä kaupungin yhtiöt ovat syöneet sisäänsä. On tärkeää ottaa huomioon kuntalaisten omistamien yhtiöiden taseet ja niiden sisällä olevat rahastot ja varaukset, ja ymmärtää niiden merkitys yhtiöille ja erityisesti omistajalle. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää, jos kysymyksessä on merkittävän suuruinen yhtiö ja sen myötä mm. merkittävän suuruiset investoinnit, joilla voi olla merkittävää vaikutusta omistajan koko taloudelliseen kantokykyyn.

Avoimuus. Sitä ei ole tällä hetkellä. Monesti kysytäänkin, että mitä teidän, jotka haluatte enemmän avoimuutta, tarvitsisi tietää? No, siitähän tässä juuri on kysymys, kun me, jotka vaadimme parempaa avoimuutta, emme tiedä mitä meidän tulisi tietää.

Tuleva kuntalain uudistus on juuri valmistelussa ja sillä voidaan vaikuttaa avoimuuteen ja valtuutetun oikeutettuun rooliin päättäjänä. Tällä hetkellä yhtiölaki ja muut yhtiön ja kolmannen osapuolen sopimusperusteiset klausuulit mahdollistavat tiedon pimittämisen. Tämä pimitetty tieto on monesti arkaluontoista yhtiölle tai kolmannelle osapuolelle. Se tieto voi kuitenkin olla hyvinkin tärkeää omistajan näkökulmasta. Viime käden vastuu on kuitenkin valtuustolla ja sinne demokraattisesti valituilla valtuutetuilla.

Kuntalain pykälän 43 lainhenki on selkeä. Lakia pitää tältä osin päivittää  ja ulottaa kuntalain uudistuksen myötä valtuutetun tiedonsaantioikeus myös kunnan omistamiin yhtiöihin.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Jukka Mäkinen

Mitä enemmän avoimuutta vaaditaan ja lisätään, sitä syvemmlle pimeisiin syövereihin valmistelu ja päätökset piiloutuvat. Virkamies ei missään tapauksessa kerro ulkopuolisille tai edes kollegoilleen mitään.

Valta on tietämistä asioista mistä muut eivät tiedä. Sellainen valta on eritttäin vahvasti addiktoivaa, saa vallankäyttäjän tuntemaan kuuluvansa ytimeen ja sisäpiireihin. Avoimuus veisi kaiken tämän pätemisen ja hyvänolon tunteen, ja tekisi virkamiehistä tavallisia kuolevaisia. Vieroitusoireet ovat niin pahat, että virkavalta taistelee kaikin olemassa olevin keinoin todellista avoimuutta vastaan.

Toimituksen poiminnat